veilig vrijwilligerswerk

Beter omgaan met risico’s in het vrijwilligerswerk

Een gedeelde verantwoordelijkheid.
Deel 1 belicht de risico’s voor de vrijwilliger en wat de organisatie kan doen om hem te beschermen. Deel 2 gaat in op de vraag: welke risico’s kan de organisatie lopen als ze vrijwilligers inschakelt?

bestellen bij Politeia