dankwoord voor de vrijwilligers

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrijwilliger schreven we, naar goede traditie, enkele woorden van dank.

Dank voor de schoonheid
Je mag de tekst verspreiden, op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.