samenwerken aan succes

De Senegalese uitdrukking ‘The poor is one who is alone’ gaat dubbel en dik op voor het vrijwilligerswerk. Samenwerking is het sleutelwoord om van vrijwilligerswerk een succesverhaal te maken. Waar mensen de handen in elkaar slaan, kan het onmogelijke worden gerealiseerd: in de (ramp)hulpverlening, in het opzetten van magnifieke culturele evenementen, om sportcompetities in goede banen te leiden, voor de verkeersveiligheid, het behoud van het milieu, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten,…. Er bestaat geen vrijwilligerswerk zonder de wil van mensen om op een constructieve manier samen te werken.

Het vrijwilligerswerk is echter geen wereldvreemde zone, waar iedereen elkaar enkel met vriendelijkheid en kameraadschap bejegent. Het gaat wel eens mis. Het is immers niet altijd een sinecure om mensen met de neuzen in eenzelfde richting te zetten. Zo kan er wrevel ontstaan omwille van conflicterende ideeën over hoe iets aangepakt kan of moet worden, botsende persoonlijkheden, of leidt een externe factor spanning in het geheel. Ja, ook in het vrijwilligerswerk barst en kraakt het wel eens, bestaan en ontstaan er vooroordelen die de samenwerking belemmeren.

Zolang verenigingen en organisaties hier op een verstandige manier mee omgaan, kan conflict leiden tot een vernieuwing in de samenwerking, het herzien van regels en procedures. Vaak gaat het de verkeerde kant op en kan je een verdeling in kampen constateren, een escalatie die kan leiden tot een permanente breuk, in uitzonderlijke gevallen tot het uiteenvallen van de vereniging.

Om dit te vermijden is het essentieel te investeren in goede communicatie, in manieren die toelaten dat vrijwilligers en niet vrijwilligers hun eigen rol op een respectvolle manier kunnen waarmaken, met oog voor de positie en de invalshoek van de andere, dat er een wil bestaat om problemen op een evenwichtige manier op te lossen en dat geïnvesteerd wordt in een degelijk vrijwilligersbeleid, met de achterliggende gedachte dat iedereen beter kan worden van vrijwilligerswerk.