week 2010 ║ 28 februari tot 6 maart

Veilig Vrijwilligerswerk
Studiedag op maandag 1 maart in het Vlaams Parlement

Ikvrijwillig
Stadsevenement op zaterdag 6 maart in de vijf Vlaamse provinciale hoofdsteden.

De studiedag is een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werk (AD Humanisering van de Arbeid) en Prevent Academy vzw (Opleidingscentrum gespecialiseerd in welzijn op het werk).

Deze dag staat open voor alle verantwoordelijken, bestuursvrijwilligers, lokale besturen en iedereen die interesse heeft in de thematiek.

uitnodiging | publicatie