week 2008 ║ 2 tot 9 maart

Vrijwilligerswerk verdedigen!

Symposium vrijdag 7 maart in het Vlaams Parlement, Brussel

Voormiddag: plenair debat dat focust op de al dan niet toepasselijkheid van het arbeidsrecht op het vrijwilligerswerk.

Na het debat zoomen we in op een aantal praktijkvoorbeelden.

Namiddag: werkgroepen rond een aantal knelpunten onder het motto “de hiaten opvullen”.

  • vrijwilligerswerk en vreemdelingen: gesprek met Tine Debosscher en Bart De Wolf, Vlaams Minderhedencentrum
  • de kostenvergoeding: naar een soepeler of strakker systeem? o.l.v. Griet Van Mol, Sociare en Geraldine Mattens, Vlaamse Sportfederatie
  • het begrip “vrijwilligerswerk”: hopeloos verouderd of niet? o.l.v. Chris Verstraete met Luc De Groote van de Tijdbank en Patrick van Vlierberghe, OCMW Sint-Niklaas
  • lokale groepen en hun koepels, hun aansprakelijkheid en verzekeringen: een gesprek met Griet Vanden Abbeele, Curia; Luc Vloeberghs, OpenDoek en Hubert Claassens, em. Hoogleraar KUL

Uitnodiging met gedetailleerd programma.