week 2007 ║ 3 tot 10 maart

Schrijnwerkers m/v, voor een goede omkadering van vrijwilligers

Studiedag maandag 5 maart in het Huis van het Nederlands, Brussel.

Voorstelling onderzoeksresultaat en goede voorbeelden, discussietafels.
In de voormiddag stelde Els Vanleene, projectmedewerker van het VSVw, de bevindingen van een net afgerond kwalitatief onderzoek voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk(veld) in Vlaanderen

Daarna kregen drie vertegenwoordigers van “goede praktijkvoorbeelden” het woord:
1. het vrijwilligersbeleid van de gemeente Edegem, door Bea Corbeels
2. groepswerk à la carte bij Amnesty International, door Erica Baeck
3. het vrijwilligersbeleid bij vzw Bru-taal, door Lina D’Amico
Hun verhalen werden afgewisseld door een luchtig improvisatie-intermezzo van Inspinazie.

Na de lunch kon men kiezen uit vier werkgroepen:
1. goed bestuur, door Amand Dewaele van Kwasimodo
2. goede samenwerking van on- en betaalde krachten, door Lies Vermeulen, SAW
3. goed verzekerd, door prof. Em Hoogleraar Hubert Claassens, KULeuven
4. discussietafel rond “ondersteuning” o.l.v. Hugo De Blende