week 2006 ║ 4 tot 12 maart

Wij maken werk van de wet

Studiedag donderdag 9 maart van 9.45 tot 15.30 in ‘t Elzenveld, Antwerpen

Implementatie en interpretatieOver de toepassing van de wet van 3 juli 2005 “betreffende de rechten van de vrijwilligers” die voor alle verenigingen zal ingaan op 1 augustus 2006.

Programma

9.45   onthaal met koffie

10.15   uitvoeringsbesluiten en hun consequenties, door Raf De Zutter, voorzitter VSVw & Hoge Raad

11.00   is vrijwilligerswerk riskant: bevindingen van het verzekeringsproject
(ism prof. Em. H. Claassen) en antwoorden op uw vragen, door Eva Hambach, coördinator VSVw

12.30   broodjeslunch

13.30   workshops

1.  verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

– basisvereisten, interessante uitbreidingen en kleine lettertjes
– hoe formuleren wij onze vraag ondubbelzinnig aan de verzekeringsmaatschappij?

2.  de organisatienota

– het juridisch statuut en de consequenties voor de verschillende partijen
– verenigbaar met andere overeenkomsten of afspraken?

3.    het arbeidsrecht

– de toepassing van de arbeidswetgeving op het vrijwilligerswerk
– welke uitzonderingen zijn al geregeld of mogen we nog verwachten?

15.00  aanbevelingen, resoluties en slotwoord