week 2005 ║ 6 tot 12 maart

Vrijwilligerswerk: zeker weten!

Het grote debat op onze studiedag op 10 maart in het KBC auditorium,
over “vrijwilligers en verZEKERingen” belooft pittig te worden! Dagelijks zetten duizenden mensen zich in als vrijwilliger. Met enthousiasme en plezier, en meestal zonder zich te bekommeren over wat er kan gebeuren als het minder gesmeerd loopt.

Als de vrijwilliger zelf burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt, dient hij/zij de schade aan derden, veroorzaakt door zijn/haar fout, zelf te vergoeden. Het is een feit dat het vrijwilligerswerk niet ontsnapt aan de tendens van toenemende juridisering. Toch is er nog geen federale wet op het vrijwilligerswerk, waardoor de verzekeringsproblematiek onopgelost blijft; en niet alle vrijwilligers degelijk beschermd zijn tegen risico’s.

Zijn de politici, de verzekeringssector en het vrijwilligerswerk akkoord over het principe van vrijwilligersverzekeringen?

Kunnen hun oplossingen het werkveld bekoren?