week 2004 ║ 28 februari tot 6 maart

Vrijwilligerswerk, een vak apart

Tijdens onze studiedag op 2 maart in Antwerpen gaan we dieper in op het thema Erkenning van Verworven Competenties.
EVC, brengt dat iets op?

Vrijwilligers steken kennis op, verrijken hun ervaringen, ontdekken en ontwikkelen hun talenten via hun vrijwillig engagement.
Iedere organisatie kent minstens een verhaal van de persoon die zich van schuchtere helper tot creatieve, zelfzekere medewerker ontpopt. Zullen andere sectoren de in het vrijwilligerswerk verworven kennis, vaardigheden, attitudes straks ook willen erkennen, om met relevante vrijwilligerservaringen rekening te houden bij de toegang tot bepaalde opleidingen en tot de arbeidsmarkt?

Publicatie